اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 140
تعداد پذیرش 59

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 99
تعداد مشاهده مقاله 26976
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12991
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 136 روز
متوسط زمان پذیرش 219 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 42 %