بسم الله الرحمن الرحیم

 

دوفصلنامه علمی «پژوهش نامه فرهنگ و رسانه» (نامه فرهنگ و ارتباطات) به منظور پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی مقاله‌های علمی، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، عرضه نتایج تحقیقات پژوهشگران، ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، پژوهشی، شناخت و معرفی خلاقیت‌های علمی در زمینه موضوعات جدید حوزه فرهنگ و ارتباطات در سطح ملی و بین‌المللی، دستاوردهای علمی در این زمینه را در قالب های پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، نقطه‌نظر، مفهومی، فنی و ترویجی منتشر می‌کند.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

«سرقت علمی و ادبی در این نشریه با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب، بررسی و با آن مقابله می شود»

 پژوهشگران گرامی ملزم هستند در زمان بارگذاری مقاله، فایل تکمیل شده کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» را با فرمت PDF بارگذاری نمایند.

     

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

مقاله پژوهشی

ارائه راهبردهای تقویت همکاری‌های ایران و مقاومت لبنان با تاکید بر عناصر فرهنگی

صفحه 1-34

10.30497/lcc.2023.244435.1096

علیرضا بیگی


تاثیرات و پیامدهای بالقوه فضای مجازی در حوزة ایثار اجتماعی

صفحه 35-70

10.30497/lcc.2023.242540.1071

علی زرودی؛ محمد رضا برزویی


ویژگی‌های صنعتِ گردشگری هدف جهت توسعه گردشگری صنعتی با روش تحلیل اهمیت-عملکرد (مورد مطالعه: صنعت عرقیجات کاشان)

صفحه 71-100

10.30497/lcc.2023.244028.1094

محمد نوروزی؛ حسن خاتمی


اصول عملیات روانی در دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی: مطالعه موردی گزارش «سند فرهنگ زبان جهانی پروژه اسرائیل»

صفحه 101-133

10.30497/lcc.2023.243327.1081

محمدحسین شعاعی؛ محمد جواد قاسمیان نیک


 

تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 90
تعداد نویسندگان 145
تعداد مشاهده مقاله 25,217
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11,104
نسبت مشاهده بر مقاله 280.19
نسبت دریافت فایل بر مقاله 123.38
تعداد مقالات ارسال شده 124
تعداد مقالات رد شده 24
تعداد مقالات پذیرفته شده 56
درصد پذیرش 45
زمان پذیرش (روز) 188
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 106
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر ویراستار ارشد مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان