بسم الله الرحمن الرحیم

 

دوفصلنامه علمی «پژوهش نامه فرهنگ و رسانه» (نامه فرهنگ و ارتباطات) به منظور پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی مقاله‌های علمی، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، عرضه نتایج تحقیقات پژوهشگران، ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، پژوهشی، شناخت و معرفی خلاقیت‌های علمی در زمینه موضوعات جدید حوزه فرهنگ و ارتباطات در سطح ملی و بین‌المللی، دستاوردهای علمی در این زمینه را در قالب های پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، نقطه‌نظر، مفهومی، فنی و ترویجی منتشر می‌کند.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

«سرقت علمی و ادبی در این نشریه با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب، بررسی و با آن مقابله می شود»

 پژوهشگران گرامی ملزم هستند در زمان بارگذاری مقاله، فایل تکمیل شده کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» را با فرمت PDF بارگذاری نمایند.

     

مقاله پژوهشی

مؤلفه‌های تمایز بخش بین مدارس غیردولتی در کشورهای منتخب جهان

صفحه 1-26

10.30497/lcc.2024.244421.1095

ابوالفضل احسان فر


عوامل اصلی مؤثر بر تجاری سازی صنایع فرهنگی

صفحه 27-58

10.30497/lcc.2024.245083.1108

زینب زین الدینی؛ نسا شیخی؛ محمد وجدانی


فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه؛ با تمرکز بر جریان‌های فرهنگی فعال در این کشور

صفحه 59-102

10.30497/lcc.2024.244889.1107

محمدامین بهزادنسب؛ محمدرضا برزویی


تحلیل ابعاد فرهنگی بازی چوگان در ایران

صفحه 103-132

10.30497/lcc.2024.243164.1077

کیومرث مولادوست؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ معصومه شیرزاد مرکاوی


بررسی نقش توئیتر در اعتراضات آبان ماه1398 شهرتهران

صفحه 133-156

10.30497/lcc.2024.243234.1079

میثم شاکری؛ ماهان صیادی


تحلیل مدل ارتباطی پیامبر اسلام با مخالفان(ضعیف الایمان‌ها) در مدینه با تأکید بر تفسیر المیزان

صفحه 157-188

10.30497/lcc.2024.245559.1114

محمد سجاد کافی؛ مجید کافی؛ سیدمجید مطهری نژاد


 

تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 96
تعداد نویسندگان 158
تعداد مشاهده مقاله 26,972
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12,990
نسبت مشاهده بر مقاله 280.96
نسبت دریافت فایل بر مقاله 135.31
تعداد مقالات ارسال شده 141
تعداد مقالات رد شده 26
تعداد مقالات پذیرفته شده 59
درصد پذیرش 42
زمان پذیرش (روز) 183
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 111
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر ویراستار ارشد مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان