دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اردیبهشت 1397، صفحه 17-182 

مقاله ترویجی

شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

صفحه 17-44

10.30497/lcc.2018.2629

مهدی صادقی شاهدانی؛ عبدالعظیم قربانی


واکاوی وضعیت سیاست‌گذاری رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی ورزش بانوان

صفحه 45-64

10.30497/lcc.2018.2630

محمدمجید شهبازی پور؛ محمد امین بهزاد نسب


«کشف» و «رشد» استعداد‌ها در ارتباطات دینی؛ مطالعه موردی طرح شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول

صفحه 65-90

10.30497/lcc.2018.2631

احمدعلی قانع؛ سینا عصاره نژاد


تبلیغ دینی در شبکه‌های اجتماعی؛ چالش‌ها و راهکارها با تأکید بر تلگرام

صفحه 91-120

10.30497/lcc.2018.2633

علی سلیمانی


بازنمایی پیاده‌روی اربعین در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: مستندهای «شما چه کسی هستید؟» و «حاشیه‌ای کوتاه از یک متن بلند» از وحید چاوش

صفحه 121-154

راضیه السادات میرصادقی؛ محمد صادق نصرالهی


شاخص‌های توسعه‌ آموزش عالی علوم انسانی

صفحه 155-182

10.30497/lcc.2018.2635

حجت جباردخت