دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، شهریور 1400 

مقاله پژوهشی

رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و آزمون‌ تصمیم گیری(دیمتل) در تحلیل موانع کلان شناسایی شده بر پذیرش و توسعه فناوری‌های نوین در سازمان‌های رسانه‌ای

صفحه 1-38

10.30497/lcc.2021.240807.1033

مهدی حمزه پور؛ مرجان اعتمادی؛ عامر آران


گونه‌شناسی فعالیت‌های بانوان طلبه در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در ایام شیوع کرونا

صفحه 39-65

10.30497/lcc.2021.241127.1044

فاطمه کریمی دردشتی؛ مهدی مولائی آرانی؛ سید محمد کاظمی


بازشناخت مفهوم ارتباطات درآثار پسا استعماری و غرب‌‌شناسانه رضا داوری اردکانی

صفحه 66-91

10.30497/lcc.2022.242218.1067

داود آقارفیعی


سواد رسانه‌ای از منظر قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه

صفحه 92-124

10.30497/lcc.2022.242943.1072

حسن بوسلیکی


الگوی مفهومی مؤلفه‌های تغییر فرهنگ و امنیت فرهنگی در سوره مبارکه مؤمنون (مبنتنی بر رویکرد استنطاقی)

صفحه 125-156

10.30497/lcc.2022.241922.1060

سید مجید امامی؛ نجمه کاظمی


نقش سواد رسانه ای در نگرش به جهانی شدن

صفحه 157-190

10.30497/lcc.2022.243074.1074

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ابراهیم همتی


تأثیر دو فضایی شدن روابط خویشاوندی بر عمق، گستره و نوع روابط (مطالعه موردی گروه‌های تلگرامی فامیلی)

صفحه 248-279

10.30497/lcc.2022.241994.1062

محمدعلی غمامی؛ فاطمه ملک خانی


ارتباطات بحران و شایعات در دو رویداد بحرانی در تهران ریزش ساختمان پلاسکو و عملیات تروریستی داعش

صفحه 280-306

10.30497/lcc.2021.240521.1029

امید وطن دوست


تحلیل و بررسی پارادایمی از سبک زندگی در سپهر شبکه های اجتماعی

صفحه 335-361

10.30497/lcc.2022.241667.1059

علیرضا محمدلو


مقاله ترویجی

پیامدهای فرهنگی-اجتماعی کرونا از منظر اندیشمندان

صفحه 222-247

10.30497/lcc.2022.242138.1066

امیدعلی مسعودی؛ احمدرضا مسعودی


اصول و بایسته‌های اخلاقی-ارتباطی مناظره در سیرة اهل بیت؛ مورد مطالعه مناظره امام رضا (ع) با عمران صابی

صفحه 307-334

10.30497/lcc.2021.241135.1046

مریم سادات میری؛ محمد ابشار


تأملی در مفاهیم و مبانی سیاست‌گذاری رسانه با نگاهی به صداوسیما، بررسی نظرات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌گذاری صداوسیمای تراز

صفحه 191-221

10.30497/lcc.2022.239523.1012

نوید عمیدی مظاهری